мониторинг на биологичното разнообразие на растенията     
Number: 2020-1-SK01-KA229-078224_1

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

Обща информация

 • Наименование на проекта: Pl@ntNET - мониторинг на биологичното разнообразие на растенията
 • продължителност на проекта: 24 месеца
 • Проектът стартира на 01. 09. 2020 и завършва на 31. 08. 2022.
 • Целева група: 16 - 19 годишни ученици
 • Начало: 1.9.2020
 • Край: 31.8.2022
 • Мобилни дейности с ученици: 20

Основните цели на проекта са:

 1. Повишаване на обществената информираност за проблемите в областта на опазването на природата , околната среда и изменението на климата чрез развитие на ключови компетентности.
 2. Подкрепа на промяната в нагласите и поведението към околната среда в ежедневието по отношение на индивидуалните предпочитания , потребителските навици и начин на живот.
 3. Подпомагане на  учениците да осъществят взаимовръзката между реалния живот и абстрактните понятия.
 4. Стимулиране на  критичното мислене, развиване уменията на учениците за взимане на решения и разрешаване на проблеми. 
 5. Подобряване на дигиталните умения.
 6. Развитие на отговорно отношение, културно самосъзнание и умения за работа в екип.
 7. Насърчаване повишаването на комуникативните умения на учениците както на чужд език, така и на майчин език.
 8. Подобряване на качеството на образованието на всички нива чрез споделяне и прилагане на утвърдени подходи и методи в обучителния процес.
 9. Изграждане на международно сътрудничество между училището, педагогическия колектив и други европейски училища и институции  в областта на иновационните мрежи, което ще доведе до  утвърждаване ролята на учителя и откриване на нови възможности за професионалната му изява в широк спектър от международни платформи.
 10. Засилване мотивацията на учителите за подобряване на езиковите умения.

Изисквания за участие:

 • владеене на английски език
 • активно участие в дейностите по проекта
 • настаняване на ученици от страните партньори (около 5 дни)

Partners:

 1. Държавен висш институт "Марио Рутели" Италия
 2. IES Тегизе Испания
 3. Гимназия "Виторино Немезио" Португалия
 4. 134. Средно Училище "Димчо Дебелянов" България
 5. Обща гимназия "Акротири" Гърция
 6. Гимназия, ул. 1. май 8, 901 01 Малаки, Словакия